Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacji Wewnętrznej GOKSiR w Rudnikach

Regulamin organizacji wewnętrznej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach został przyjęty zarządzeniem Dyrektora GOKSiR w Rudnikach nr 3.2017 z dnia 18-09-2017 r.

Regulamin został zatwierdzony zarządzeniem Wójta Gminy Rudniki nr 0050.96.2017 r. z dnia 21-09-2017 r.

Wersja XML